Centrální vysavače Soluvac a životní prostředí

Před nákupem vysavače je dobré myslete na to, jaký dopad to bude mít na životní prostředí. Udržitelný rozvoj se týká uspokojování dnešních potřeb, aniž by byly ohroženy potřeby budoucích generací. Pojďte si s námi projít hlavní důvody, proč zvolit právě centrální vysavače Soluvac, které přinesou kterémukoli ekologickému projektu přidanou hodnotu:

Nižší dopad na životní prostředí

Naše výrobky mají nižší dopad na životní prostředí díky tomu, že chytře využívají méně energie a jsou vyrobené ze snáze recyklovatelných materiálů. Systémy centrálního vysávání od společnosti Soluvac se vyrábějí převážně z recyklované oceli a hliníku, což jsou dva nejvíce recyklované materiály na světě.

Věděli jste, že:

Při recyklaci oceli a hliníku se využívá o 95 % méně energie než při výrobě z nových materiálů. To pak výrazně snižuje emise skleníkových plynů.

Navíc ocel s hliníkem je možné recyklovat znovu a znovu, což má za následek snížení znečištění půdy a vody, které způsobuje těžba.

Plasty mají velmi nepříznivý vliv na půdu, vodní toky a oceány, proto u výrobků Soluvac najdete plastové součásti jen velmi minimálně.

Spotřebovávejte méně energie, spotřebovávejte lépe

Centrální vysavače značky Soluvac mají velkou účinnost a výkon, a tím je možné dosáhnout úspory elektrické energie. Silný motor umístěný ve vysavači má za následek méně času stráveného úklidem. Systém centrálního vysávání je 4 až 8krát silnější a výkonnější, než je tomu u přenosných a robotických vysavačů. Z toho plyne, že takový úklid provedete efektivněji a navíc v daleko kratším čase. Navíc přenosný a robotický vysavač budete v průměru vyměňovat každých 5 až 8 let a vše pak následně končí na skládce odpadu. Oproti tomu systémy centrálních vysavačl Soluvac, Husky a Duovac jsou konstruovány tak, aby "sloužily" co nejdéle!

Dýchejte ve svém domově zdravý vzduch

Zdravý vzduch v obytné místnosti je základem zdravějšího bydlení. Je odbornými studiemi prokázáno, že centrální vysavače odstraní prach s alergeny a roztoči z obývacího prostoru daleko efektivněji a s menším hlukem než klasický vysavač. Co se týký pohodlí celé rodiny, nedělejte žádné kompromisy a usnadněte si život s centrálním vysavačem Soluvac.

Výrobky Soluvac se zaměřují na usnadnění vašeho života pomocí inovativního způsobu čištění vašeho domova při využití praktických a odolných celokovových výrobků.

Napište nám