Návrh, montáž a instalace centrálního vysavače

Instalace centrálního vysavače je nejideálnější do novostavby, kdy se připraví rozvody centrálního vysávání. Další možnost je provést přípravu pro systém CV, pokud se chystáte na rekonstrukci. Není ovšem vyjímkou ani instalace do již hotového objektu. V takovém případě ale doporučujeme vše konzultovat s našimi proškolenými pracovníky, kteří navrhnout nejlepší možné řešení.

Jak již asi většina za váš ví, centrální vysavač veškerý nasátý vzduch spolu s alergeny, roztočí a dalšími nečistotami je odveden trubním rozvodem mimo obytný prostor. Po přefiltrování se navíc tento vzduch, na rozdíl od klasického a robotického vysavače, nevrací zpět do obytných prostor, ale vyfukuje se mimo dům. Tím se dá mluvit o 100% filtraci.

Čistý domov bez prachu

Při úklidu s centrálním vysavačem nedochází, na rozdíl od klasických vysavačů ani k víření dosud nevysátého prachu po místnosti, což ulehčí život nejen alergikům, ale všem obyvatelům domu. Jednoduchá manipulace pouze s lehkou hadicí, navíc nepřenášíte celý vysavač. Stejně tak každý ocení i ticho při vysávání. Díky velkému výkonu vysajete nečistoty rychleji, než s běžným vysavačem, který má dle nařízení EU omezený příkon, což se centrálních vysvačů netýká a jsou z tohot nařízení vyjmuté.

Návrh zásuvek centrálního vysávání

Než se začně se samotnou instalací trubních rozvodů je potřeba udělat návrh řešení pro umístění vysavačových zásuvek a doplňků, jako třeba štěrbinové zásuvky do kuchyně atp.. V návrhu CV se nejříve vyznačí umístění centrální vysavačové jednotky a od ní povedou předpokládané trasy trubních rozvodů. Návrh řešení doporučujeme zpracovat od našeho proškoleného obchodníka, který k tomu potřebuje půdorys objektu, kam se vše zakreslí. Obvykle se navrhují 1–2 zásuvky na patro domu. Vysavačové zásuvky je možné instalovat do výšky, kterou si zvolíte, ale doporučujeme umístění do stejné výšky, jako klasické elektro zásuvky. Umístění samotné vysavačové jednotky zvolíme nejlépe mimo obytné prostory, aby byl zvuk motoru slyšet co nejméně a zároveň, aby se docílilo co nejkratší délky potrubí. Nejčastěji se jednotka umístí do garáž, technická místnost atp.

Nezapomeňte na lopatku na smetí

Doporučujeme spolu se zásuvkami myslet i na umístění automatické lopatky na smetí (štěrbinové zásuvky), která by neměla by chybět. Umisťuje se nejčastěji do soklu kuchyňské linky v místech, kde nebude myčka nádobí. V takovém případě je sem nutné navrhnout přívod potrubí pro vysávání. Ten se vyvede z podlahy zhruba 20 cm od stěny. Štěrbinová zásuvka se dále umisťuje i v zádveří domu, kam přinášíte na botách spousty nečistot. K tomuto účelu jsme navrhli speciální štěrbinovou zásuvku do zdi. Také zde je nutné pamatovat na přívod potrubí.

Montáž centrálního vysavače na ve dvou fázích

Instalaci centrálního vysavače rozdělujeme na dvě fáze. V první se provede rozvod trubního potrubí po domě. V případě, že se jedná o novostavbu je ideální provést instalaci rozvodu již ve fázi hrubé stavby, konkrétně v době, kdy se provádí instalace elektro, voda a topení. V případě, že se provádí i instalace podlahového topení musí být rozvody pro vysavač položeny jako první. Pro instalaci trubních rozvodů v žádném případě nedoporučujeme používat nestandardní potrubní díly, ale pouze ty k tomu určené. Ty totiž mají speciálně upravený vnitřní povrch a aerodynamicky vyřešené přechody mezi jednotlivými fitinkami tak, aby nedocházelo k zachytávání prachu a dalších nečistot. V případě jiného instalačního materiálu může dojít k následnému ucpání a poškození systému. Jednotlivé díly potrubí se spojují speciálním lepidlem k tomu určenému.

Doporučujeme dodržovat tyto základní pravidla, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti:

1) potrubí věďte pokud možno co nejpříměji a neinstalujte zbytečné spojky, nebo krátká 90° kolena uprostřed trubního rozvodu, která slouží výhradně k instalaci hned za vysavačovou zásuvku.

2) řezání potrubí provádějte vždy pouze k tomu určenými řezačkami, nebo minimálně dbejte na to, aby byl řez rovný a bez otřepů.

3) vysavačové rozvody se nejčastěji provádějí již ve skladbě podlah a ve stěně jsou vedeny pouze ty části potrubí, které ústí k zásuvkám, nebo patra. Vývod pro zásuvku je nutné vždy zabezpečit ochrannou krytkou, aby nedošlo k ucpání při omítání a dokončovacích prací při stavbě domu. Pokud nemáte krytku, použijte napč. izolepu.

4) při instalaci trubního rozvodu je nutné nezapomenout na propojení zásuvek s vysavačovou jednotkou pomocí el. kabelu (2× 0,8 Cu). Ovládání pak je pomocí bezpečného napětí 12 V, případně 24 V.

5) Po dkončení instalace celého systému CV se provádí podtlaková zkoušku a zkouška ovládacího kabelu.

Druhá (finální) fáze pak probíhá v již dokončené stavbě, kdy se provádí samotná instalace (kompletace) vysavačových zásuvek a štěrbinové zásuvky (případně dalších doplňků). Následně dojde k osazení vysavačové jednotky včetně elektrického zapojení a celkového oživení systému centrálního vysávání.

Přemýšlíte o centrálním vysavači? Neváhejte nás kontaktovat ještě dnes

Napište nám